Date  
6th November 2023

ประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งในประกันที่จำเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ ซึ่งประกันสุขภาพนั้นสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภทตามความคุ้มครอง แต่นอกจากประกันสุขภาพที่เรามักคุ้นเคยกันแล้ว ยังอีกหนึ่งแผนประกันสุขภาพที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนวัยทำงาน นั่นก็คือประกันชดเชยรายได้ หากอยากรู้ว่าประกันที่ช่วยชดเชยรายได้คืออะไร มีข้อดีอย่างไร และเหมาะกับใครบ้าง มาหาคำตอบกันได้เลยในบทความนี้

 

1. ประกันชดเชยรายได้คืออะไร?

 

ประกันชดเชยรายได้คือ ประกันที่ชดเชยรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือโรคต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น ๆ โดยผู้เอาประกันสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยต่อบริษัทประกันเมื่อไม่สามารถทำงานได้

 

สำหรับประกันประเภทนี้ ยังสามารถเรียกได้อีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น Hospital Income Insurance, Income Protection Insurance, หรือ Daily Income Replacement Insurance ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประกันที่ช่วยชดเชยรายได้ให้ผู้เอาประกันในยามเจ็บป่วยและไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

 

เพราะการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการเลือกทำประกันชดเชยรายได้เอาไว้ จึงเป็นเสมือนตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งการดูแลครอบครัวในวันที่คุณไม่มีรายได้ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย

 

2. ประกันชดเชยรายได้เหมาะกับใคร?

 

หากถามว่าประกันชดเชยรายได้เหมาะกับใครที่สุด สามารถตอบได้ว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ขาย ฟรีแลนซ์ พนักงานรับจ้างรายวัน รวมถึงพนักงานประจำก็สามารถได้รับประโยชน์จากการทำประกันประเภทนี้ด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ยังรวมถึง ผู้ที่ทำอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพที่ต้องยกของหนัก อาชีพที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี อาชีพที่อยู่ในสถานที่ที่อันตรายอย่างไซต์งานก่อสร้าง อาชีพที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรต่าง ๆ หรือแม้แต่อาชีพที่ต้องขับรถและอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน ๆ ก็ควรมีประกันชดเชยรายได้เอาไว้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากกว่างานรูปแบบอื่น ๆ

 

3. เงื่อนไขการทำประกันชดเชยรายได้

การทำประกัน Hospital Income นั้นมีเงื่อนไขในการทำประกัน และการใช้สิทธิประกันที่ควรทราบก่อนทำประกันดังนี้

 

● ระยะเวลารอคอย

เงื่อนไขแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำประกันชดเชยรายรับก็คือ เงื่อนไขของระยะเวลารอคอย หรือช่วงเวลาที่ต้องรอคอยก่อนที่ผู้เอาประกันสามารถเริ่มได้รับเงินชดเชย โดยจะเริ่มนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ผู้เอาประกันสามารถเริ่มได้รับเงินชดเชย โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของระยะรอคอยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละกรมธรรม์ และประเภทของการเจ็บป่วย เช่น กรณีเจ็บป่วยทั่วไป และกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง หรืออุบัติเหตุ

 

● จำนวนกรมธรรม์ที่สามารถทำได้

อีกหนึ่งเงื่อนไขของการซื้อประกันชดเชยรายได้ก็คือ จำนวนของกรมธรรม์ที่ซื้อได้ โดยผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์ประเภทชดเชยรายได้ได้หลายฉบับ แต่จะสามารถซื้อได้เพียงบริษัทละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประเภทนี้มักมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 

● สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเสริมจากประกันสุขภาพเดิม หรือซื้อแยกได้

ประกันประเภทชดเชยรายได้นั้น สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเสริมจากประกันสุขภาพเดิมหรือซื้อเป็นกรมธรรม์แยกก็ได้

 

 

4. เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้

 

การจ่ายเงินชดเชยของประกันคุ้มครองรายได้นั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะจ่ายเงินชดเชยให้แบบรายวันตามที่แสดงในเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โดยที่ผู้เอาประกันจะต้องติดต่อทางบริษัทประกันเพื่อทำการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยรายได้ จากนั้นบริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้ตามจำนวนวันที่ท่านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

5. ข้อดีของประกันชดเชยรายได้

 

แบ่งเบาค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษา

 

เนื่องจากในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพราะนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ ค่าที่พัก และอื่น ๆ ดังนั้นประกันชดเชยรายได้จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว และของครอบครัวในระหว่างรับการรักษาพยาบาลได้

 

มีรายได้ชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาล

 

อีกหนึ่งข้อดีของประกันชดเชยรายได้ที่ทำให้คนทำงานเลือกซื้อประกันประเภทนี้กันมากก็คือ การได้รับรายได้ชดเชยระหว่างการรักษาตัว จึงทำให้ผู้เอาประกันไม่ขาดรายได้ แม้ไม่สามารถไปทำงานได้ จึงช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินไปได้บ้าง

 

มองหาตัวช่วยที่เสริมความอุ่นใจ และช่วยประกันรายได้ให้คุณในยามเจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้ เลือกประกันชดเชยรายได้จาก Prudential รับเงินชดเชยสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามสุขภาพเพียงไม่กี่ข้อ สมัคร PRUHospital Income ได้เลย!

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. Hospital Income Insurance. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://consumers.ambest.com/content.aspx?rec=259865#

2. What Is Hospital Indemnity Insurance?. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.forbes.com/advisor/health-insurance/hospital-indemnity-insurance/