จุดเด่นประกันสุขภาพ
PRUHospital Income

เบี้ยประกันเริ่มต้น 12 บาท/วัน
​*เพศชาย อายุ 30 (ความคุ้มครองแผน 3)
รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 2,000 บาท/วัน
ไม่ว่าจะเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ​
(เมื่อรับความคุ้มครองแผน 3)
รับเพิ่มทันที 2 เท่า
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน **กรณีเข้ารับการรักษาตัวใน ICU หรือ CCU ​
(เมื่อรับความคุ้มครองแผน 3)
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท

ตัวอย่างแพ็กเกจ

PRUHospital Income
*เบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือไม่
แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองอย่างไร
ใครสมัครเข้าร่วมแผนประกันนี้ได้บ้าง
ฉันสามารถซื้อแผนประกันนี้ได้กี่กรมธรรม์