Date  
11th December 2023

ด้วยลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย อีกทั้งยังมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพและดูแลตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีประกันสุขภาพให้เลือกอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก หรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น บทความนี้จะมาบอกให้ครบว่า ประกันสุขภาพมีกี่แบบ พร้อมเปรียบเทียบประกันสุขภาพในแต่ละแบบว่าให้ความคุ้มครองอย่างไร รวมถึงหากต้องการเลือกซื้อประกันสุขภาพควรเลือกที่ไหนดี ติดตามกันได้เลย

 

ประกันสุขภาพมีกี่แบบ คุ้มครองอะไรบ้าง?

 

ก่อนที่จะไปรู้ว่าควรเลือกประกันสุขภาพแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราที่สุด ลองมาหาคำตอบกันก่อนว่าประกันสุขภาพมีกี่แบบ และมีอะไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

 

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องพักรักษาตัวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงภายในโรงพยาบาล อีกทั้งยังครอบคลุมกรณีที่สถานพยาบาลรับตัวผู้ป่วยไว้ก่อนเสียชีวิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงด้วย

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

 

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วยและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล เช่น การเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเป็นหวัด ไอ จาม น้ำมูกไหล

 

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

 

เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกัน ในกรณีที่เจ็บป่วยจากโรค หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งได้มีการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ตามรอบปีกรมธรรม์ หรือต่อครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยเงินทุนประกันมักจะเพียงพอและครอบคลุมต่อค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย

 

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

 

เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพแบบทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมในกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมอง ซึ่งเป็นโรคที่มีค่ารักษาสูง และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้

 

เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพทั่วไป โดยจะเข้ามาดูแลในส่วนของรายได้ หากผู้เอาประกันจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

 

วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ

 

ค่าเบี้ยประกันเหมาะสม

 

ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่แรกที่ต้องนำมาพิจารณาคือเบี้ยประกัน โดยควรเลือกเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับรายได้ จะได้มั่นใจว่าจะสามารถชำระเบี้ยได้ในแต่ละปี และไม่สร้างความหนักใจในภายหลัง อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเบี้ยประกันยังมีผลต่อความคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพที่คุณเลือกด้วย ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก จึงต้องนำมาประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญหากซื้อประกันสุขภาพตอนอายุยังน้อย ราคาจะยังไม่แพง เพราะโอกาสในการเจ็บป่วยมีไม่มาก ดังนั้นอย่ารอช้า เพราะประกันสุขภาพยิ่งทำเร็วยิ่งคุ้มค่า

 

เลือกจากความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 

ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาล อีกทั้งยังควรเลือกประกันสุขภาพที่มีวงเงินทุนประกันในช่วงหลักล้านบาท เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า จะสามารถลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่เอาประกันได้อย่างครอบคลุม และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามที่ต้องการมากที่สุด

 

เคลมง่ายไม่ซับซ้อน

 

ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เคลมเร็ว เคลมไว และเคลมง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกัน ช่วยให้ไม่ต้องกังวลกับการหาเงินสำรองมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และไม่ต้องรอการเบิกคืนเงินเป็นเวลานาน หรือเลือกประกันสุขภาพที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเลยก็ยิ่งดี เพราะจะช่วยให้อุ่นใจว่าหากเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมา ก็ยังมีหลักประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน

 

มีโรงพยาบาลให้เลือกรักษามากมาย

 

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกทำประกันสุขภาพ คือดูว่าบริษัทประกันมีเครือข่ายโรงพยาบาลมากน้อยเพียงใด โดยควรเลือกที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าหากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจะมีโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

 

บริษัทประกันมีความน่าเชื่อถือ

 

สิ่งสำคัญประการสุดท้ายในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ คือควรเลือกซื้อจากบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกันประเภทต่าง ๆ โดยทำการตรวจสอบชื่อเสียงของบริษัทประกันว่าได้รับการพูดถึงจากสื่อต่าง ๆ ในแง่ดีมากน้อยเพียงใด หรือดูจากรีวิวของผู้ที่เคยใช้บริการ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้เลือกรับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองต่อไป

 

เพราะความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกัน การได้รู้ว่าประกันสุขภาพมีกี่แบบ จะช่วยให้เราสามารถเลือกซื้อประกันได้อย่างเหมาะสมกับตนเองที่สุด แต่หากใครที่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี ที่มีแผนประกันให้เลือกอย่างคุ้มค่า ที่ Prudential มีประกันสุขภาพประเภทต่าง ๆ ให้เลือกแบบครบจบ สามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองและเลือกซื้อประกันสุขภาพออนไลน์กับเราได้เลย

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. ความสำคัญของประกันชีวิต ที่มากกว่าลดหย่อนภาษี. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.itax.in.th/media/ความสำคัญของประกันชีวิ/

2. เลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/knowledge/article/56-guilde-to-choose-the-right-health-insurance-for-yourself