จุดเด่นประกันชีวิตประกันสุขภาพเหมาจ่าย
PRUe-Healthcare Plus

เจ็บป่วย ไม่ต้องใช้เงินเก็บ เคลมได้ทุกรายการตามจริง สูงสุด 500,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 14 บาท/วัน* เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย PRUe-Healthcare Plus ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ปรับแต่งแผนประกันได้ตามความเสี่ยง เช็กเบี้ยประกันสุขภาพออนไลน์เลย  
ช่วยคุมค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย​
ให้คุณเลือกโรงพยาบาลและค่าห้องพักได้ตามใจ ด้วยแผนความคุ้มครองสุขภาพสูงสุดถึง 500,000 บาท​
จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสบาย ๆ​
ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้น 14 บาท / วัน*
*กรณีเพศชาย อายุ 30 ปี แผนความคุ้มครอง 1 เลือก deductible 60,000 บาท
สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในแบบที่คุณต้องการ
เลือกออกแบบความคุ้มครองเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยถูกลงด้วยการเลือกร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก
แนบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เลือกรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตัวอย่างแพ็กเกจ
PRUe-Healthcare Plus
*เบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 30
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ พรู อี เฮลท์แคร์ พลัส มีอายุรับประกันภัยเท่าไร?
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย พรู อี เฮลท์แคร์ พลัสสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายเดือนได้หรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพรายปี พรู อี เฮลท์แคร์ พลัสเหมาะกับกลุ่มลูกค้าใด?
กรณีที่ลูกค้ามีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอื่นอยู่แล้ว ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ พรู อี เฮลท์แคร์ พลัสโดยเลือกความคุ้มครองบางส่วนได้หรือไม่?
ในกรณีผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกที่คลินิกนอกเครือข่าย สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
หมายเหตุ
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น