จุดเด่นประกันสะสมทรัพย์
PRUSavings Plus 10/4

เก็บเงินก้อนได้เร็วทันใจ จ่ายเบี้ยประกันสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท กับประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4 ออมระยะสั้นผลตอบแทนดี จ่ายเบี้ย 4 ปี คุ้มครอง 10 ปี รับเงินคืนทุกปี ครบ 10 ปี รับเงินก้อน 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซื้อประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์เลย
ออมเงินกับประกันชีวิต​
จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 4 ปี
​รับความคุ้มครองยาว 10 ปี​​
รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5% 
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี​​
สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปใช้สูงสุดถึง 100,000 บาท
รับเงินก้อนกรณีเสียชีวิต​​​
สูงสุดถึง 404% ของจำนวนเงินเอาประภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดแบบประกันโดยย่อ
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
ประกันสะสมทรัพย์ พรูเซฟวิงส์ พลัส 10/4 เหมาะกับใคร
ประกัน พรูเซฟวิงส์ พลัส 10/4 ดีอย่างไร
ประกันออมทรัพย์ พรูเซฟวิงส์ พลัส 10/4 รับประกันตั้งแต่อายุเท่าไร
ประกัน พรูเซฟวิงส์ พลัส 10/4 ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่
ประกัน พรูเซฟวิงส์ พลัส 10/4 สามารถซื้อทุนประกันภัยเริ่มต้น และสูงสุดได้เท่าไร
หมายเหตุ
ตัวอย่างข้อยกเว้น PRUSavings Plus 10/4 (Exclusion)  
● กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
● กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี
● กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
● ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ที่ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น