จุดเด่นประกันชีวิต PRULife Care 

ดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิต โรคมะเร็ง และการเสียชีวิตทุกกรณี จ่ายเบี้ยราคาถูก แต่รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่า คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
เบี้ยฯ หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน
รับความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต หรือ ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย*
*ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการป่วยที่เกิดจากโรคต่างๆ หรือการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้
แนบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เลือกรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รับผลประโยชน์ทางภาษี
"สัญญาประกันภัยที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อปีเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิรวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด "

PRULife Care เหมาะกับใคร?

"มั่นใจได้ว่าครอบครัวของคุณจะได้รับการดูแล แม้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น"

   ◉  เหมาะสำหรับผู้ดูแลครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนลูก หรือค่าใช้จ่ายพ่อแม่ยามชรา
   ◉  ผู้ที่มีหนี้สินหรือกำลังผ่อนทรัพย์สิน เช่น บ้าน หรือ รถเพื่อ ที่ครอบครัวของคุณ จะไม่ต้องรับภาระหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น
   ◉  ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

เลือก PRULife Care แผนไหนคุ้มค่าที่สุด

“ซื้อระยะสั้นหรือระยะยาว ดีกว่ากัน?”

ระยะสั้น (5 ปี)
ข้อดี
◉ จ่ายเบี้ยฯ ในระยะสั้น
ข้อเสีย
◉ ได้รับความคุ้มครองระยะสั้นและเมื่อต้องการซื้อใหม่ค่าเบี้ยฯ จะมีการปรับขึ้นเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
◉ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากระยะเวลาเอาประกันภัยไม่ถึง 10 ปี
ระยะยาว (10, 15 และ 19 ปี)
ข้อดี
◉ ได้รับคุ้มครองยาว ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอด อายุสัญญา แม้อายุจะเพิ่มขึ้น
◉ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
ข้อเสีย
◉ จ่ายเบี้ยฯ ระยะยาว
สรุป การซื้อประกันชีวิต PRULife Care ระยะยาวคุ้มค่ากว่า” เนื่องจากค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญาและสามารถลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายความต้องการของลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดแบบประกันโดยย่อ
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อ PRULife Care หลายฉบับ สามารถซื้อสูงสุดได้กี่กรมธรรม์
กรณีผู้เอาประกันภัยเคยมีกรมธรรม์ที่ซื้อผ่าน Digital Channel และมีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท อยู่แล้ว และต่อมามีความประสงค์ซื้อประกันชีวิต PRULife Care พร้อมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันได้อีกหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต PRULife Care มีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้ต่อคนหรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care แค่สัญญาหลักในปีแรก ต่อมาต้องการเพิ่ม สัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้หรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care + Cancer all stage และหลังจากซื้อ 90 วัน ตรวจพบมะเร็งระยะแรก จะสามารถเคลมเงินได้บางส่วน หรือได้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น