จุดเด่นประกันชีวิต PRULife Care

เบี้ยฯ หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน
รับความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต หรือ ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย*
*ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการป่วยที่เกิดจากโรคต่างๆ หรือการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้
แนบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เลือกรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รับผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยฯ สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี*
*เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

PRULife Care เหมาะกับใคร?

"มั่นใจได้ว่าครอบครัวของคุณจะได้รับการดูแล แม้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น"     
   ◉  เหมาะสำหรับผู้ดูแลครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนลูก หรือค่าใช้จ่ายพ่อแม่ยามชรา
   ◉  ผู้ที่มีหนี้สินหรือกำลังผ่อนทรัพย์สิน เช่น บ้าน หรือ รถเพื่อ ที่ครอบครัวของคุณ จะไม่ต้องรับภาระหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้     
   ◉  ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

เลือก PRULife Care แผนไหนคุ้มค่าที่สุด

ซื้อระยะสั้นหรือระยะยาว ดีกว่ากัน?

ระยะสั้น (5 ปี)
ข้อดี
◉ จ่ายเบี้ยฯ ในระยะสั้น
ข้อเสีย
◉ ได้รับความคุ้มครองระยะสั้นและเมื่อต้องการซื้อใหม่ค่าเบี้ยฯ จะมีการปรับขึ้นเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
◉ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากระยะเวลาเอาประกันภัยไม่ถึง 10 ปี
ระยะยาว (10, 15 และ 19 ปี)
ข้อดี
◉ ได้รับคุ้มครองยาว ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอด อายุสัญญา แม้อายุจะเพิ่มขึ้น
◉ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
ข้อเสีย
◉ จ่ายเบี้ยฯ ระยะยาว
สรุป การซื้อประกันชีวิต PRULife Care ระยะยาวคุ้มค่ากว่า” เนื่องจากค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญาและสามารถลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายความต้องการของลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดแบบประกันโดยย่อ
ตารางรายละเอียดผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกัน
ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์
รายละเอียดสัญญากรมธรรม์
FAQ
กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อ PRULife Care หลายฉบับ สามารถซื้อสูงสุดได้กี่กรมธรรม์
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต PRULife Care มีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้ต่อคนหรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยเคยมีกรมธรรม์ที่ซื้อผ่าน Digital Channel และมีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท อยู่แล้ว และต่อมามีความประสงค์ซื้อประกันชีวิต PRULife Care พร้อมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันได้อีกหรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care แค่สัญญาหลักในปีแรก ต่อมาต้องการเพิ่ม สัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้หรือไม่
กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อ PRULife Care + Cancer all stage และหลังจากซื้อ 90 วัน ตรวจพบมะเร็งระยะแรก จะสามารถเคลมเงินได้บางส่วน หรือได้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น