Date  
13th November 2023

ในปัจจุบันหลายคนเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตกันมากขึ้น เพราะให้ความคุ้มครองในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาญ รวมถึงประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป

 

ยิ่งในยุคนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนใจอยากทำประกัน แต่บางครั้งยังสับสนว่า ควรเลือกประกันชีวิตแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับตนเองที่สุด เพราะการเลือกประกันชีวิต ยังต้องดูถึงช่วงอายุตามวัยเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำประกัน เรามีเทคนิคการเลือกซื้อประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ในแต่ละช่วงวัยมาฝากกัน ติดตามได้เลย

 

ประกันชีวิตประเภทต่าง ๆ แบบไหนเหมาะกับใคร?

 

1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

 

เป็นประกันชีวิตที่มุ่งเน้นความคุ้มครองต่อชีวิตเป็นหลัก และสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครอง รวมถึงระยะเวลาชำระเบี้ยที่เหมาะสมแก่ตนเองได้ เช่น 5 ปี และ 10 ปี ในกรณีที่เสียชีวิตในระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง เงินประกันจะตกอยู่กับผู้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือว่าคนในครอบครัว แต่หากมีชีวิตอยู่จนถึงครบกำหนด ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับทุนประกันคืน

 

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือต้องการบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือมีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันต่ำ

  

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

 

สำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่า ควรซื้อประกันชีวิตแบบไหนดีที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว ประกันชีวิตแบบตลอดชีพอาจตอบโจทย์ที่สุด โดยผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเบี้ยเพียงระยะเวลาหนึ่ง เช่น จ่ายเบี้ยประกัน 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี และในกรณีที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ประกันยังคุ้มครอง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ก็จะได้รับเงินประกันไป หรือถ้าอยู่จนครบช่วงอายุที่กำหนด ผู้เอาประกันก็จะได้รับทุนประกันชีวิตกลับคืน

 

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องการสร้างหลักประกันไว้ให้แก่คนข้างหลัง หากต้องเสียชีวิตลง หรือต้องการมีเงินก้อน เพื่อส่งต่อไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

 

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment/ Saving Insurance)

 

ประกันชีวิตที่จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกัน ต่อเมื่ออยู่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะได้รับเป็นทุนประกันและผลประโยชน์เพิ่มเติม ส่วนในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา บริษัทประกันจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ นับเป็นอีกหนึ่งแผนการออมเงินที่คุ้มค่า อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต รวมถึงเหมาะกันคนที่ต้องการลงทุน แต่สามารถรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้น้อย

 

4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ/แบบบำนาญ (Annuity Insurance)

 

อีกรูปแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว เช่นเดียวกันกับประกันตลอดชีพ ซึ่งผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเบี้ยจนกว่าจะถึงช่วงอายุหนึ่ง เช่น จ่ายเบี้ยประกันจนถึงอายุ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี หรือจ่ายตามกำหนดเช่น 1 ปี หรือ 5 ปี และเมื่อถึงอายุที่กำหนด บริษัทประกันจะจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้เอาประกัน เป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขของสัญญา และที่สำคัญคือประกันประเภทนี้ สามารถนำเบี้ยประกันมาใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ รวมถึงมีเงินไว้ส่งต่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้

 

5. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Investment Linked Life Insurance)

 

ประกันชีวิตที่ไม่เพียงให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวม โดยผู้เอาประกันสามารถปรับรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้เอาประกันได้รับ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน

 

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงได้ รวมถึงผู้ที่ต้องการออมเงิน หรืออยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตประเภทอื่น ๆ

 

 

วิธีเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี ที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่า

 

1. เลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับช่วงวัย

 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตควรพิจารณาให้เหมาะสมกับช่วงวัยหรือช่วงเวลาของชีวิต เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด โดยการเลือกทำประกันชีวิตให้เหมาะสมตามช่วงอายุแบ่งได้เป็น

 

● วัยทำงาน (อายุประมาณ 21-30 ปี) เป็นวัยที่ต้องคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิต จึงเหมาะกับการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

 

● วัยสร้างครอบครัว (อายุประมาณ 31-50 ปี) เป็นวัยที่ต้องการสร้างความคุ้มครองให้กับชีวิต และมีเงินก้อนสำหรับครอบครัวในยามฉุกเฉิน เหมาะสำหรับการทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีวิต

 

● วัยเกษียณ (อายุประมาณ 51 ปีขึ้นไป) เป็นวัยที่ต้องการความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต และสะสมเงินทุนให้ลูกหลานได้นำไปใช้ในอนาคต จึงเหมาะสำหรับประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาญ

 

2. พิจารณาความคุ้มครองที่ต้องการ

 

เนื่องจากในปัจจุบัน ประกันชีวิตมีให้เลือกหลากหลายประเภท โดยผู้ที่สนใจทำประกันควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองของประกันในแต่ละประเภทให้ถี่ถ้วน เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง

 

3. เลือกที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่า

 

เมื่อเลือกประกันที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตแล้ว ยังควรเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าด้วย โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเบี้ยประกัน หรือให้ความคุ้มครองครอบคลุมในระยะยาว เพื่อมั่นใจได้ว่าจะเป็นหลักประกันที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตในอนาคตได้

 

4. พิจารณาค่าเบี้ยที่เหมาะสม

 

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ การจ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะการจ่ายเบี้ยประกันแบบสั้นและยาวจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ถ้าต้องการความคุ้มครองเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่ง จะเหมาะกับการจ่ายเบี้ยประกันแบบสั้น แต่ถ้าต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงวัยเกษียณ ควรเลือกจ่ายเบี้ยประกันแบบยาว หรือควรเลือกประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตรงตามเป้าหมายของชีวิตก็จะดีที่สุด รวมถึงมีค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่เราสามารถจ่ายได้ไหวด้วย

 

5. เลือกซื้อจากบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ

 

สิ่งสำคัญประการสุดท้ายในการตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิต คือควรทำกับบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมให้ข้อมูลความคุ้มครองต่าง ๆ อย่างไม่หมกเม็ด และแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เอาประกัน โดยให้ตรวจสอบจากชื่อเสียงของบริษัทประกัน และรีวิวของผู้ที่เคยให้บริการมาก่อน

 

ทั้งหมดนี้ คงช่วยให้ได้รู้แล้วว่าเลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่เหมาะกับตนเอง และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันชีวิตประเภทที่ใช่ ที่ Prudential มีประกันชีวิตประเภทต่าง ๆ ให้เลือกหลากหลายประเภท โดยคุณสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันออนไลน์ได้เลย

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

1. 5 Different Types of Life Insurance. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.nerdwallet.com/article/insurance/types-of-life-insurance

 

2. Types Of Life Insurance Policies. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.forbes.com/advisor/life-insurance/types/

 

3. Types of Life Insurance Plans and How to Decide Which One Is Right for You. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จาก https://www.investopedia.com/types-of-life-insurance-plans-and-how-to-decide-which-one-is-right-for-you-7482251