Date  
18th December 2023

‘ประกันชีวิต’ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เอาไว้เสริมความมั่นใจเมื่อมีปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวางแผนการเงิน ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตได้ แต่บางคนอาจยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมีมากกว่าที่คิด สำหรับใครที่อยากทำประกันอย่างคุ้มค่า และอยากรู้ว่าควรเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเองที่สุด เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญมาไว้ให้แล้วในบทความนี้

 

ทำความเข้าใจ ประกันชีวิตคืออะไร?

 

ประกันชีวิต คือสัญญาระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน โดยผู้เอาประกันมีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน และบริษัทประกันมีหน้าที่จ่ายเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่

 

● เพื่อคุ้มครองครอบครัว ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ครอบครัว หรือผู้รับผลประโยชน์ จะได้มีเงินทุนมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป

● เพื่อสะสมเงินออม ประกันชีวิตบางประเภทมีแผนสะสมเงินออมควบคู่ไปด้วย ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ครบกำหนดตามสัญญา

 

ประโยชน์ของการเลือกทำประกันชีวิตในแต่ละช่วงวัย

 

วัยทำงานตอนต้น (21-30 ปี)

 

เริ่มจากวัยที่เริ่มมีการวางแผนชีวิตและคิดอยากทำประกันชีวิตเอาไว้ อย่างวัยทำงานตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่เพิ่งมีรายได้ ที่กำลังสนุกกับการใช้ชีวิตจึงอาจมีค่าใช้จ่ายในด้านไลฟ์สไตล์เพิ่มเข้ามา อีกทั้งยังเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวที่ต้องวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต การทำประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตได้ การเลือกซื้อประกันชีวิตจึงควรเน้นไปที่การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่สามารถให้ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสร้างวินัยให้การออมเงินเพื่ออนาคต โดยควรมองหาตัวเลือกที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว ซึ่งจุดได้เปรียบของช่วงวัยนี้ก็คือ การที่ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพที่น่ากังวล ประกอบกับค่าเบี้ยประกันชีวิตในช่วงวัยนี้ยังจะถูกกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ทำให้ได้ประกันชีวิตที่คุ้มค่า

 

วัยทำงานตอนกลาง เริ่มสร้างครอบครัว (31-45 ปี)

 

วัยทำงานตอนกลางเป็นวัยที่เริ่มมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามอายุ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเอง คู่ชีวิต ลูก และพ่อแม่ ทำให้อาจเกิดหนี้สินรายเดือนขึ้นมามากมาย จึงเป็นวัยที่ต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ การทำประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยวางแผนการเงินและลดความเสี่ยงในชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตได้ จึงควรเลือกซื้อประกันที่เน้นความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่หากต้องการเลือกประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาก็ควรเลือกช่วงเวลาคุ้มครองให้เหมาะสม หรืออาจเลือกประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit Linked) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสให้การเก็บออม อีกหนึ่งตัวเลือกในระยะยาวคือประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อให้สามารถสะสมกองทุนการเกษียณเอาไว้ใช้ในอนาคต แถมไม่ทำให้เป็นภาระของลูกหลานหรือคนในครอบครัว อีกทั้งยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วย

 

วัยทำงานตอนปลาย ถึงเวลาเกษียณ (46-60 ปี)

 

เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณและอาจประสบปัญหาสุขภาพมากขึ้น แต่ภาระในครอบครัวจะเริ่มลดลง เพราะเริ่มปลดระวางด้านการเงินได้ในหลายส่วน ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงชีวิตวัยเกษียณให้ดี เพราะหลังเกษียณอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เพราะจากที่เคยได้รับเงินเดือนก็จะต้องนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้จับจ่ายใช้สอยแทน จึงต้องวางแผนในการลงทุนหรือหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกประกันที่เหมาะสมกับช่วงวัยนี้จึงควรเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือแบบสะสมทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนในช่วงที่เกษียณแล้ว รวมถึงการวางแผนควบคู่ไปกับการซื้อประกันสุขภาพ เพราะอายุที่มากขึ้นย่อมส่งผลต่อปัญหาสุขภาพที่จะตามมาด้วยเช่นกัน

 

 

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อประกันชีวิต

 

สถานะทางการเงินในปัจจุบัน

 

เรื่องของสถานะทางการเงิน อาจเป็นปัจจัยที่หลายคนมองข้าม แต่สถานะการเงินสามารถเป็นตัวกำหนดได้หลายสิ่ง เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสามารถชำระเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีเงินออมไม่มากนัก หรือมีรายได้ไม่มั่นคง ควรพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันไม่สูงมาก หรือมีเงื่อนไขผ่อนชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับเรา แต่สำหรับใครที่มีความพร้อมและจำนวนเงินมากพอก็อาจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีวงเงินคุ้มครองสูงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่หากยังไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างใจก็อาจต้องเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองรองลงมา ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อประกันชีวิต จึงควรพิจารณาสถานะทางการเงินในปัจจุบันอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน

 

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

 

แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตย่อมส่งผลต่อการเลือกซื้อประกัน หากเป็นผู้ที่มีไลฟ์สไตล์โลดโผนชอบทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพอันตราย หรือคนที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน ก็อาจมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น ๆ จึงควรพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีวงเงินคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย และในขณะเดียวกันหากเป็นคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตในออฟฟิศและไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพใด ๆ ก็อาจพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีวงเงินคุ้มครองต่ำ ซึ่งจะมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า แต่ทั้งนี้ก็ควรเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดด้วย

 

ตรวจสอบสุขภาพร่างกาย

  

ควรตรวจสอบสุขภาพให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกัน เพื่อให้สามารถเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ต้องการคุ้มครอง โดยอาจสังเกตจากประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต หากรู้สึกว่ามีความเสี่ยงในด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อชีวิต ก็ควรพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีวงเงินคุ้มครองสูงเพื่อการดูแลอย่างครอบคลุม ทั้งกับตนเองและคนในครอบครัวที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วย

 

เลือกประกันชีวิตที่มีคุณภาพ เลือก Prudential ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมกับทุกช่วงวัย พร้อมรับเงินก้อน 100% จากประกันชีวิต เมื่อเสียชีวิตทุกกรณี ให้ครอบครัวยังใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ พร้อมได้รับผลประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี! ซื้อประกันออนไลน์ได้เลย

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. เทคนิค ‘การเลือกซื้อประกัน’ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละวัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/salary-man/how-to-choose-a-life-insurance-for-lifestages.html

2. Life Insurance Need For Every Life Stage. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จาก https://www.canarahsbclife.com/blog/life-insurance/life-insurance-need-for-every-life-stage

3. Things to Keep in Mind Before Buying a Life Insurance Plan. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จาก https://www.iciciprulife.com/insurance-library/insurance-basics/things-to-keep-in-mind-before-buying-a-life-insurance-solution.html