Date  
17th October 2023

"โรคมะเร็ง" เป็นโรคร้ายแรงที่ใครก็ไม่อยากเจอ เพราะไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย และส่งผลกระทบต่อจิตใจของทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ในเรื่องของค่ารักษามะเร็งก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว ค่ารักษาโรคมะเร็งจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 8,000,000 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในราคาที่สูงมากทีเดียว

 

เพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงความร้ายกาจของโรคมะเร็ง เราจะพาไปรู้จักกับโรคร้ายชนิดนี้ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมไปรู้ถึงวิธีรับมือกับค่ารักษาพยาบาล ที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหากเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ ไปดูกันเลย

 

5 โรคมะเร็งร้ายที่พบมากที่สุดในประเทศไทย และค่ารักษามะเร็ง

 

1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี

 

● สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี คือการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเมนูประเภทปลาน้ำจืด รวมถึงการได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกาย

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การได้รับสารพิษอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) การรับยาบางชนิด รวมถึงคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาก่อน จึงมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมด้วย

● อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เนื่องจากการอุดตันของท่อน้ำดี รวมถึงมีอาการปวดบริเวณท้องด้านบนเล็กน้อย หรือปวดเสียดใต้ลิ้นปี่ หรือปวดบริเวณหลัง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงที่ก้อนมะเร็งจะทับเส้นประสาท ทั้งยังมีอาการคันผิวหนังทั่วร่างกาย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย

● วิธีการรักษา

สำหรับกระบวนการรักษาของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีมีดังนี้

○ การผ่าตัดเนื้องอก ซึ่งเป็นวิธีการรักษาตามมาตรฐาน และให้ผลดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้

○ การใช้เคมีบำบัด/รังสีรักษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอามะเร็งออกได้หมด หรือใช้ในการรักษาหลังผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายขาด

● ค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งยังไม่รวมค่าผ่าตัดและขั้นตอนการวินิจฉัยโรค จะอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาท

 

2. มะเร็งเต้านม

 

● สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม คืออายุที่มากขึ้น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมถึงมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการได้รับรังสีในปริมาณสูง

● อาการ

อาการของมะเร็งเต้านมที่สามารถสังเกตได้ง่าย คือเมื่อจับคลำไปจะเจอกับก้อนหนา ๆ ในเต้านมหรือใต้แขน บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม เต้านมมีผื่นแดง ผื่นคล้ายผิวส้ม หรือมีแผล และปวดบริเวณเต้านม

● วิธีการรักษา

สำหรับกระบวนการรักษาจะมีดังนี้

○ การผ่าตัด

○ รังสีรักษา

○ เคมีบำบัด

○ การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน

○ การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

○ รวมถึงการรักษาที่ผสมผสานวิธีข้างต้น

● ค่ารักษา

สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งยังไม่รวมค่าผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค จะอยู่ที่ประมาณ 84,500 บาท

 

3. มะเร็งปอด

 

● สาเหตุ

มะเร็งปอดมีสาเหตุจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์คือการสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่เป็นเวลานาน รวมถึงการทำงานในพื้นที่ที่มีสารก่อมะเร็ง

● อาการ

อาการที่พบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด คือไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หรือหายใจมีเสียงหวีด รวมถึงเจ็บหน้าอกตลอดเวลา ปอดติดเชื้อบ่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

● วิธีการรักษา

สำหรับกระบวนการรักษามีดังนี้

○ การผ่าตัด

○ การฉายรังสี

○ การใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

○ การให้ยาเคมีบำบัด

○ การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

○ หรือการรักษาแบบผสมผสานระหว่างวิธีการรักษาข้างต้นนี้

● ค่ารักษา

ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โดยยังไม่รวมค่าผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค จะอยู่ที่ประมาณ 197,600 บาท

 

4. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

● สาเหตุ

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเกิดจากเซลล์เนื้อผิดปกติงอกจากผนังลำไส้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเซลล์ผิดปกติคือ การรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง หรือเนื้อสัตว์แปรรูป หรือมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ขาดการออกกําลังกาย มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา รวมถึงคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก

● อาการ

ถ้าก้อนมะเร็งอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย จะมีอาการปวดท้อง ถ่ายเป็นมูกเลือด ท้องผูกสลับท้องเสีย แต่ถ้ามะเร็งอยู่ที่ทวารหนัก จะมีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด ถ่ายไม่สุด จนถึงอุดตันจนถ่ายไม่ออก

● วิธีการรักษา

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยทั่วไปจะใช้วิธีการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก และใช้วิธีการให้เคมีบำบัดหรือฉายรังสีเป็นการรักษาเพิ่มเติม

● ค่ารักษา

โรคมะเร็งลำไส้และทวารหนัก มีค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่รวมค่าผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค จะอยู่ที่ประมาณ 150,800 บาท

 

5. มะเร็งปากมดลูก

 

● สาเหตุ

โรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเอชพีวี (HPV) ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโดยตรง

● อาการ

โรคมะเร็งปากมดลูกลักษณะอาการที่ผิดปกติหรือไม่พึงประสงค์ คือมีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนมาผิดปกติ รวมถึงมีตกขาวปริมาณมาก ทั้งยังปวดหน่วงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุ

● วิธีการรักษา

ในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกมีทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งการผ่าตัด (surgery) การใช้รังสีรักษา (radiation) การใช้ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) หรือการรักษาร่วมกัน

● ค่ารักษา

โรคมะเร็งปากมดลูก มีค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่รวมค่าผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค จะอยู่ที่ประมาณ 144,400 บาท

 

 

วิธีเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษามะเร็ง

 

การเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

การเก็บออมเงินไว้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน นับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่ารักษาโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ต้องยอมรับว่าการออมเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาจริง ๆ

 

การกู้เงินจากธนาคาร

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินก้อน การกู้เงินจากธนาคาร เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณและครอบครัว มีเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งได้ แต่อาจไม่เพียงพอ อีกทั้งยังอาจมาพร้อมกับดอกเบี้ยที่เป็นภาระผูกพันในภายหลังอีกด้วย

การทำประกันมะเร็ง ช่วยแบ่งเบาค่ารักษา

 

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการรับมือกับค่ารักษามะเร็งก็คือ การทำประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล และการรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลไปได้มากเลยทีเดียว

ทั้งหมดนี้ คงทำให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคร้ายอย่างมะเร็งกันมากขึ้น และสำหรับใครที่กำลังสนใจทำประกันมะเร็ง สามารถเลือกซื้อประกันมะเร็งกับ Prudential ผ่านทางออนไลน์ได้เลย รับเงินก้อนใหญ่ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลและมีไว้ใช้ดูแลตอนพักฟื้น

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. 10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://pr.moph.go.th/print.php?url=pr/print/2/02/168106/

2. 5 อันดับโรคร้ายกินเงินคุณ (มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอ?). สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://releaseyourrisk.com/5diseases/#t-1606984858343

3. สู้กับมะเร็ง แพงแค่ไหน! อายุน้อยก็ป่วยได้. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.linebk.com/th/blog/detail/insurance-blog-health-cancer-bill/

4. มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.princsuvarnabhumi.com/articles/common-cancer#:~:text=ปัจจุบันมะเร็งปอดเป็นโรค,บุหรี่มือสอง%20การสูด

5. รู้จักมะเร็งท่อน้ำดี อาการแบบนี้ต้องรีบพบแพทย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.phyathai.com/th/article/3729-รู้จักมะเร็งท่อน้ำดี_อ

6. มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ทัน ป้องกันได้. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/932

7. โรคมะเร็งปากมดลูก. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.medparkhospital.com/disease-and-treatment/cervical-cancer

8. สัญญาณเตือน อาการแบบนี้ เสี่ยง “มะเร็งปากมดลูก”. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.sikarin.com/female/สัญญาณเตือน-อาการแบบนี้

9. มะเร็งปอด. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.bumrungrad.com/th/conditions/lung-cancer

10. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://bangkokpattayahospital.com/th/health-articles-th/gastrointestinal-liver-th/colon-cancer-th-3/

11. มะเร็งเต้านม. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.bumrungrad.com/th/conditions/breast-cancer

12. มะเร็งเต้านม. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.wattanosothcancerhospital.com/cancer-types/breast-cancer